Provinciaal Belang Fryslân
Lokaal Eerst!
 


Addendum Kieskompas


Speciale bron vermelding voor de een aantal stellingen van het kieskompas welke wij niet op hebben genomen in ons verkiezingsprogramma. Maar zonder bronvermelding de stellingen niet worden geaccepteerd.


 1.  De gemeenten in Fryslân moet zich inzetten om de woningnood op te lossen voor hun inwoners. Maar dat zijn geen 80.000 woningen voor de Randstad. Ook als de Lelylijn er komt dan willen wij deze woningen niet bouwen. Dat zijn onze Friese voorwaarden.
 2.  In de toekomst willen we dat de woningen van het aardgas af gaan, maar voorlopig is dat nog geen optie. Het elektriciteitsnet is daar nu nog niet klaar voor en andere alternatieve energiebronnen zijn nog in ontwikkeling.
 3.  Wegenbelasting is voor ons doelbelasting, onderhoud en de aanleg van de infrastructuur is belangrijk. Wij zijn niet voor verhogen, maar verlagen en dan bezuinigen is ook voor ons nu niet aan de orde.
 4.  Wij willen dat inwoners betrokken worden bij de plannen in hun leefomgeving, daarom is het belangrijk dat ze in gesprek komen met een kundig ambtenaren, verstand van zaken om de inwoners verder te helpen. De kwaliteit van de ambtenaar staat daarbij voorop en niet de actieve beheersing van de Friese taal.
 5.  Bij provinciale aanbestedingprocedures willen we zoveel mogelijk inzetten op Friese bedrijven. Dat is goed voor de werkgelegenheid in Fryslân. De kwaliteit van de bedrijven staat voorop, bijna alle bedrijven zijn aan het verduurzamen dat is een extra winst, maar geen harde eis.
 6.  Gemeenten mogen zelf bepalen of een kleine Groninger molen (15 meter) past binnen hun gemeente. Agrarische bedrijven kunnen deze windmolen gebruiken om hun bedrijf te verduurzamen. Grote windmolen willen we niet in het Friese landschap, bij voorkeur op zee, maar ook daar moeten we terughoudend in zijn.
 7.  Mestvergisters zijn al jaren lang onderwerp van discussie. Helpt het tegen het mest overschot? Is het duurzaam? Wekt het genoeg biogas op? Zomaar vergunnen lijkt ons niet verstandig, maar om het helemaal uit te sluiten gaat ons ook te ver. Belangrijk is om draagvlak te creëren onder de omwonende en de stankoverlast te minimaliseren.
 8.  De winst van het Wynpark Frylân moet ten goede komen aan onze inwoners, bedrijven en instellingen. Dit kan daarom juist ingezet worden om particulieren, bedrijven en instellingen helpen te verduurzamen. Dit kunnen ook dorpshuizen en sportverenigingen zijn.
 9.  Een nieuw AZC in Fryslân heeft niet onze voorkeur, zolang er landelijk geen beter vluchtelingen beleid is blijft de instroom komen en oplopen. Dan houd je altijd te weinig AZC’s en kan heel Nederland wel vol zetten. De wet kan gemeenten verplichten mee te werken aan opvang, maar dit mag niet te koste gaan van de veiligheid en leefbaarheid in de gemeenten. Hier moet de provincie waakzaam op zijn.
 10.  Door het landelijke asielbeleid nemen de statushouders ook toe. De kosten voor hun integratie moet van uit het rijk komen, daar hoeven de provincies en gemeenten niet zelf voor op te draaien.
 11.  De gemeenten hebben een taak om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. Om verschillende redenen is het belangrijk dat mensen werken, erbij horen en mee kunnen doen in de maatschappij. Wanneer er goede projecten worden opgezet om meerdere mensen in Fryslân aan een baan te helpen is het goed dat de Provincie dat financieel steunt

 

 
 
E-mailen
Info
Instagram